Voorwaarden voor gebruik van het bestelsysteem van Lunchroom Binnen

1. Particulieren kunnen bestellingen tenzij schriftelijk anders overeengekomen alleen contant betalen bij aflevering. Organisaties en overheidsinstellingen, die in het handelsregister en bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd, kunnen daarnaast ook op rekening bestellen. De factuur dient bij bestellen op rekening binnen 14 dagen betaald te worden. U ontvangt bij betaling een factuur voor uw administratie.

2. Betaalt u het bestelbedrag(bedrag van bestelling inclusief BTW en afleverkosten) niet op tijd of betaalt u niet bij aflevering, dan komen alle kosten die Lunchroom Binnen voor incassering van het bestelbedrag voor uw rekening.

3. Indien u een bestelling te laat annuleert of niet aanwezig bent bij aflevering worden de mogelijke annuleringskosten in rekening gebracht met een maximum van honderd procent van het bestelbedrag (exclusief eventuele incassokosten).

4. Bij plaatsing van een bestelling verklaart u uw gegevens naar waarheid in te vullen, de intentie te hebben de bestelling daadwerkelijk af te nemen en gerechtigd te zijn om de bestelling te plaatsen.

5. Lunchroom Binnen zal geen gegevens over u en uw acties op de website aan derden ter beschikking stellen. Tenzij dit noodzakelijk is om een bestelling af te handelen, niet betaalde bestelbedragen en/of annuleringskosten te incasseren, om misbruikte voorkomen of bestrijden of bij een verzoek van een opsporingsinstantie. Lunchroom Binnen en haar partners gebruiken uw gegevens niet om u op enige wijze voor marketingdoeleinden te benaderen. Tenzij u hier expliciet mee ingestemd.

6. De op de website weergegeven productgegevens, foto